تازه های کتابخانه

بر مدار آفتاب

 • نویسنده: محمدحسین پورامینی؛ویراستار محمدمهدی باقری، سیدحمید حیدری ثانی
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- احادیث

ماموریت در قصر

 • نویسنده: سعید محمدی؛تصویرساز محمد صادق, ویراستار فاطمه صدوق، سعید سعادت
 • ناشر: کتاب جمکران
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: صادق, ویراستار: صدوق, ویراستار: سعادت
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

هری پاتر شاهزاده دورگه

 • نویسنده: رولینگ جوان کتلین؛جوان کتلین رولینگ
 • ناشر: پرتو اشراق
 • سال نشر: 1384
 • موضوع: ; داستانهای انگلیسی - قرن20م