تازه های کتابخانه

کوه مرا صد زد

 • نویسنده: محمدرضا بایرامی؛[به سفارش] دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی
 • ناشر: انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند

 • نویسنده: مژگان بابامرندی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1371
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

لالو

 • نویسنده: یوسف قوجق؛ویراستار بابک آتشین‌جان
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: ویراستار: آتشین‌جان
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

باقرخان

 • نویسنده: حسین برمایون.
 • ناشر: مدرسه
 • سال نشر: ‏‫ 1387‬‬
 • موضوع: ;ب‍اق‍رخ‍ان‌ - 1335؟ق‌. -- سرگذشتنامه

زندگی به سبک روح الله

 • نویسنده: علی اکبر سبزیان
 • ناشر: الشمس
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ;خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 1279 - 1368 -- سرگذشتنامه

ام‍ام‌ اول‌

 • نویسنده: ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌.
 • ناشر: م‍درس‍ه‌
 • سال نشر: ‏‫1382‬
 • موضوع: ;علی‌بن ابی‌طالب ‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬ ، امام اول ‏‫23 قبل از هجرت -‏ 40ق.‏‬ -- سرگذشتنامه

فضا

 • نویسنده: رابین کرود؛ترجمه‌ی مجید عمیق, ویراستار علمی سلیمان فرهادیان
 • ناشر: افق
 • سال نشر: 1386
 • مترجم: مترجم: ع‍م‍ی‍ق‌, ویراستار: فرهادیان
 • موضوع: ; علم -- مطالب گونه‌گون

سفر با ماشین زمان

 • نویسنده: ریچاردسون هیزل؛نویسنده هیزل ریچاردسون
 • ناشر: کلام کتابهای فرفره
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; زمان سنجی -- ادبیات نوجوانان فضا و زمان -- ادبیات نوجوانان -سفر در زمان

زندگی بر روی مریخ

 • نویسنده: گیفورد کلایو؛نویسنده کلایو گیفورد; مترجم محمود سالک
 • ناشر: لک لک کلام
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; سفر به مریخ - ادبیات نوجوانان کونشینهای فضایی - ادبیات نوجوانان -سیاره ها - محیط زیست - ادبیات نوجوانان

بیا اتم را بشکافیم

 • نویسنده: ریچاردسون هیزل؛نویسنده هیزل ریچاردسون
 • ناشر: کلام کتابهای فرفره
 • سال نشر: 1386
 • موضوع: ; انرژی اتمی